مرور رده

عکاسی اجتماعی

عکاسی مستند اجتماعی و یا به اختصار عکاسی اجتماعی که یکی از زیرشاخه های عکاسی مستند است به طور خاص به ثبت تصویر از معضلات و یا روزمرگی های جامعه پرداخته و…