مرور رده

عکاسی مستند

عکاسی مستند به ثبت تصاویر واقعی از رخدادها، اتفاقات، مشکلات و مسائل جاری جامعه و … پرداخته و گاه با عکاسی خبری هم یکی میشود. این دو تفاوت های قابل توجهی …